Društvena odgovornost

Bibli veoma uspešno gradi imidž i reputaciju jedne od društveno najodgovornijih kompanija na teritoriji Republike Srbije.

Koncept društveno odgovornog poslovanja (corporate social responsibility, CSR) pojavljuje se kao neizostavni element javne debate o tome šta je ključna svrha biznisa i koje odgovornosti proističu iz te svrhe. Iako je u tom kontekstu dobijao različite oblike i interpretacije, ovaj koncept je poslednjih godina prepoznat kao sastavni deo novog, održivog ekonomskog modela koji podrazumeva svest o novom položaju i značaju poslovnog sektora u savremenom, globalnom društvu i o odgovornosti koja iz njih proizilazi.

Kao stožer i generator ekonomskog, ali i društvenog razvoja, kompanije danas imaju odgovornost ne samo za ostvarivanje profita, već i prema društvenom i prirodnom okruženju u kome posluju i čiji su neodvojiv deo. Vodeće kompanije dobrovoljno su izrazile želju da u svoje poslovanje uključe društvene, etičke i ekološke probleme društva, i da sarađuju sa neprofitnim organizacijama, državnim institucijama i drugim zainteresovanim stranama kako bi zajedno doprineli unapređenju društva u celini.

U okviru Evropske unije, CSR se po prvi put promoviše kao jedna od novih poslovnih politika 2001. godine kroz usvajanje Zelene knjige od strane Evropske komisije, da bi u narednim godinama Evropska komisija precizno definisala CSR kao koncept po kome kompanije integrišu društvena i ekološka pitanja u svoje poslovne operacije i u odnose sa zainteresovanim stranama, na dobrovoljnoj osnovi (White paper, European Comission). 

Evropska komisija je 2013. godine još jednom potvrdila svoju opredeljenost za CSR kada je objavila zakonski predlog, po kome će velike kompanije biti u obavezi da pored finansijskih, u izveštavanje uključe i nefinansijske parametre, odnosno izveste i o svom uticaju na društvenu i prirodnu sredinu.

Kompanije postaju lideri, inicijatori pozitivnih promena u društvu prevazilazeći svoju dosadašnju odgovornost. Sa vizijom o boljem sutra, odgovornost za napredak lokalne zajednice ugrađena je u temelje korporativne kulture kompanije Bibli. U svojoj politici, Bibli, pored ostalih komponenti u sferi poslovanja, posebnu pažnju obraća na oblasti kao što su zaštita potrošača, zaštita životne sredine i poštovanje ljudskih i radnih prava.

Kampanja u Mladenovcu

“Zaštita potrošača jedan je od standarda savremene ekonomije. Društveno odgovorno poslovanje podrazumeva i određeni kvalitet odnosa sa potrošačima”

Zaštita potrošača jedan je od standarda savremene ekonomije. Društveno odgovorno poslovanje podrazumeva i određeni kvalitet odnosa sa potrošačima.

Potrošači takođe očekuju etički i profesionalan odnos koji prevazilazi zakonske obaveze, kao i posebno izraženu brigu o pojedinim pitanjima, problemima i potencijalnim grupama potrošača (npr. očuvanja životne sredine, razvoja lokalne zajednice, i sl.). Bibli, u svom društveno odgovornom poslovanju, podrazumeva dakle ne samo zaštitu potrošača u smislu njihovih ekonomskih interesa, već izgradnju posebnog odnosa između kompanije i potrošača na osnovu kojeg će potrošači stvoriti i održavati određenu sliku – utisak – o kompaniji, koja prevazilazi samo dostupnost i kvalitet proizvoda. Potrošači žele proizvode koji su ne samo kvalitetni i bezbedni za upotrebu, već i one koji su proizvedeni u skladu sa principima društveno odgovornog poslovanja.

Zaštita životne sredine za građane predstavlja jedno od najvažnijih pitanja prilikom procene da li je neka kompanija društveno odgovorna. Veoma visok procenat onih koji smatraju brigu o životnoj sredini neophodnim uslovom za jednu kompaniju da bude društveno odgovorna (njih 80%), govori o tome da postoji visoko razvijena svest o značaju očuvanja životne sredine u kojoj žive i rade. Kompanija Bibli u svom poslovanju i projektima, obavezno uključuje komponentu brige o životnoj sredini.

Poštovanje ljudskih i radnih prava predstavlja osnov CSR aktivnosti okrenutih zaposlenima. Pored obaveza već propisanih zakonima i zaštite osnovnih prava zaposlenih, društvena odgovornost u ovoj oblasti podrazumeva i dodatno angažovanje kompanija na unapređenju različitih aspekata odnosa sa svojim zaposlenima, kao što su ulaganje u lični i profesionalni razvoj i podrška ravnoteži između poslovnih i privatnih obaveza. Zaposleni predstavljaju ključni resurs svake kompanije i suštinski element zdrave privrede svake zemlje – ulaganjem u zadovoljstvo zaposlenih direktno se doprinosi njihovoj produktivnosti, uspehu kompanije, i konačno, ekonomskom rastu. Oni su ujedno i najbolji ambasadori koji predstavljaju vrednosti svoje kompanije. Usvajanjem politika i praksi sa ciljem razvoja i brige o zaposlenima i njihovom radnom okruženju, uključujući sve aspekte upravljanja ljudskim resursima, kompanija Bibli direktno doprinosi poboljšanju kvaliteta života svojih zaposlenih, kao i njihovih porodica, povećava svoju konkurentsku prednost, ostvarujući istovremeno i širi pozitivan društveni uticaj. Kao društveno odgovorna kompanija, Bibli garantuje svima jednake mogućnosti pri zapošljavanju, napredovanju i stručnom usavršavanju izbegavajući diskriminatorne prakse i favorizujući stručnost i jednakost. Pored toga, da bi zadržala svoje zaposlene i privukla kvalifikovane kvalitetne kadrove, kompanija obezbeđuje i dodatne beneficije, vodi računa o jasnoj i transparentnoj komunikaciji i blagovremenom informisanju svojih zaposlenih, i ispitujući redovno zadovoljstvo zaposlenih, stalno unapređuje radne uslove. Za sticanje i održavanje konkurentske prednosti na tržištu ključan je razvoj intelektualnog kapitala, te stoga Bibli ulaže u različite programe edukacije i obuke svojih zaposlenih. Kompanija Bibli prati savremene koncepte upravljanja ljudskim resursima koji su zasnovani na novim modelima, kao što su: konsultovanje i uključivanje zaposlenih, motivišuće radno okruženje, zadovoljstvo i dobrobit zaposlenih oličeni u podsticanju ravnoteže između poslovnih i privatnih obaveza.

Bibli veoma uspešno gradi imidž i reputaciju jedne od društveno najodgovornijih kompanija na teritoriji Republike Srbije. Odgovornost se ogleda, pre svega, u odnosu prema našim potrošačima, zaposlenima, partnerima, društvu i zajednici u kojoj posluje, a društveno odgovorno poslovanje od početka je sastavni deo identiteta i poslovne kulture kompanije Bibli. Pored konstantnog ulaganja u unapređenje svojih proizvoda i usluga, tokom prethodnih deset godina, Bibli je izdvajao značajna sredstva za projekte koji su imali za cilj podizanje svesti javnosti o određenim problemima, kao i poboljšanje kvaliteta života onih kojima je pomoć najpotrebnija. Važan faktor razvoja CSR-a u poslednjoj deceniji jeste sve veća zaintersovanost javnosti za odgovorno poslovanje biznisa kada je reč o ljudskim pravima.

Simbolično, 25. novembra, na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, kompanija Bibli je pružila finansijsku podršku nevladinoj organizaciji OKO, u  realizaciji projekta Ekonomsko osnaživanje žena kroz izradu platnenih torbi.
Cilj projekta je angažovanje žena sa iskustvom nasilja koje su pohađale obuku krojenja i šivenja u organizaciji Centra OKO, kao i promocija alternative plastičnim kesama upotrebom platnenih torbi. Pomoć pri izradi torbi pruža inženjer tekstila, modelar-konstruktor. Materijali su prirodni i ekološki. Pristup kompanije Bibli u ovom projektu jeste očuvanje i zaštita životne sredine, ali i poštovanje ljudskih prava, pa je ovaj projekat zasnovan na inovativnosti i stalnom pronalaženju novih načina da se uticaji na životnu sredinu umanje i neutrališu, ali i da se pruži podrška smanjenju nasilja nad ženama.


Zahvaljujući svemu što smo uradili u godinama za nama, u obavezi smo da nastavimo sa svojom dobrom poslovnom praksom, kako bismo realizovali i planove koje imamo za naredni period. Želimo da budemo dobar komšija i odgovoran partner zajednice čiji smo deo, a cilj je opšte dobro.