Our team

Gregor Guberinić

Founder – General manager

gregor@bibli.rs

Jasmina Nedeljković

operativni menadžer

Aleksandra Lazarević

finansije

Marina Devetak

komercijala

Jelena Milanović

tehnolog kontrole i kvaliteta

Ljilja Maksimović

pravna služba

Vladimir Gavrilović

menadžer prodaje