Bibli D.O.O. Beograd,
Ogranak Bibli Java

Školski put 24, 11413 Pružatovac
Email: bibli@bibli.rs
Tel: +381 11 7805156
Tel: +381 11 7805157

Pošaljite nam poruku

Ostale informacije:

PIB: 106088473
Matični broj: 20534176
Pretežna delatnost: 1013 Proizvodnja mesnih prerađevina
Tekući račun: 155-24077-44 HALK BANKA
Tekući račun: 275-0010227805510-66 OTP BANKA
Ceo obrazac možete preuzeti na linku ispod.