Kvalitet i bezbednost

Kvalitet naših proizvoda, zdravstvenu ispravnost i bezbednost garantuje poslovanje kompanije u skladu sa HACCP sistemom bezbednosti hrane, kao i primena sistema upravljanja bezbednšću hrane prema zahtevima standarda ISO 22000.

Paralelno sa procesom rasta kompanije usled širenja poslovanja na tržišta država koja se nalaze u sklopu Evropske unije, kompanija Bibli posluje prema međunarodnim zakonskim propisima kao i po zakonskim regulativima EU o bezbednosti hrane.

Kompanija u svom poslovanju primenjuje standard ISO 22000 i HACCP sistem, na osnovi sertifikacije koju je izvršila Quality Austria, jedna od vodećih evropskih kuća za audite, kontrolu i sertifikaciju u prehrambenoj industriji.

HACCP je sistem za identifikaciju, ocenjivanje i kontrolu opasnosti od značaja za bezbednost hrane. Obuhvata niz postupaka u svim procesima proizvodnje, od ulaznih sirovina, rukovanja, prerade, pa do distribucije. Sistem upravljanja bezbednošću hrane podrazumeva održavanje sistema, kontrolu opasnosti (HACCP i drugim definisanim programima), kao i precizno definisanu komunikaciju između proizvođača, dobavljača, kupaca i nadležnih organa.  Ovim je definisan kompletan proces u prehrambenoj industriji „od farme do trpeze“.

Firma Bibli dobila je najviši mogući bonitetni rejting AAA Gold sertifikat Bisnode. Ovim je potvrđena bonitetna izvrsnost firme od strane švedske grupacije Bisnode AB. Sertifikat izvrsnosti mogu dobiti samo firme koje zadovoljavaju kriterijume i rangiranje i koja su se time uvrstile u najviši deo lestvice bonitetne izvrsnosti. Konkretno, radi se o 2% privrednih subjekata u Srbiji.

Podeli